4. Kinh nghiệm làm cầu đường

1.Kinh nghiệm đi thi công ở vùng cao: Công tác trắc địa được quan tâm hàng đầu, một số thiệt hại như thất thoát khối lượng do phóng tim, định…
Menu